18 September 2018

Veilig Sportklimaat bij Advendo '57Een veilig sportklimaat is voor Advendo ’57 een omgeving waar een kind met plezier kan sporten en waar het kind met een gerust hart naar toe kan gaan, kortom een omgeving waarin een kind zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat, zowel jong als oud. De laatste jaren hebben wij hard gewerkt om een veilige omgeving te creëren en daar blijven wij uiteraard mee doorgaan.
In de beleidsplannen van Advendo ’57 zijn een tweetal documenten opgenomen die aansluiten op het onderwerp ‘veilig sportklimaat’: de gedragscode en het pestprotocol, welke beide zijn toegevoegd aan het Jeugdbeleidsplan.

Vertrouwenspersoon

Passend bij een veilig sportklimaat is het hebben van een vertrouwenspersoon waar leden terecht kunnen voor hun hulpvraag. De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s). Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Onze vertrouwenspersoon bij Advendo ’57 is Tromp-Jan Bakker.

Hij heeft hiervoor een opleiding gevolgd en werkt in het dagelijks leven in de jeugdzorg als groepsleider en vertrouwenspersoon op een gemengde groep in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Mocht u contact willen opnemen met Tromp-Jan, dan kunt u mailen naar: vertrouwenspersoonadvendo57@gmail.com

Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Ook Advendo ’57 zal dit project verder uitrollen binnen de vereniging. Alle bestuursleden zijn reeds in het bezit van een VOG, de uitrol naar de overige vrijwilligers die met jeugdleden werken zal in het seizoen 2016-2017 volgen. Meer informatie zal nog volgen.