4 Juni 2020

Contributie

Wilt u lid worden van v.v. Advendo'57?

Klik hier voor inschrijfformulier. Vul het formulier in, print het uit, onderteken het en lever het in bij Advendo '57. Alle informatie staat op het formulier.

De contributie wordt 4 maal per jaar per incasso geïnd, te weten in de maanden januari, april, juli en oktober. Wanneer iemand bezwaar heeft tegen automatische incasso, dient dit lid ervoor te zorgen dat de contributie tijdig (uiterlijk op 31 mei van elk kalenderjaar) wordt betaald.

Bij niet tijdig betalen danwel stornering van een incasso zal een aanmaning worden toegestuurd en bij een 2e herinnering wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht!

Het IBAN nummer voor contributiebetaling is NL63RABO0337435537 (Rabobank Lunteren).


Hieronder volgen de per seizoen 2018/2019 geldende contributies:

Groep Prijs
Senioren € 200,00 per jaar
Junioren (A,B,C van 14 jaar) € 125,00 per jaar
Pupillen (D,E,F, mini's t/m 13 jaar) € 100,00 per jaar
Niet spelend lid € 45,00 per jaar


Afhandeling van contributiebetalingen en bewerking van het ledenbestand wordt verzorgd door:

Klaas Anton Threels
Postbus 20
6744 ZG Ederveen
Tel. 0318-573207
Email: ledenadministratie@advendo57.nl


Bij voortijdig beëindigen van het lidmaatschap dient de contributie tot het einde van het seizoen te worden betaald, dit in verband met verplichtingen aan de KNVB.

Opzeggen van het lidmaatschap of een adreswijziging dient altijd schriftelijk te gebeuren, dit kan per post of per mail.

Gegevens van de leden worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten. Advendo '57 is zeer terughoudend in het verstrekken van adres- en ledengegevens aan derden.

Contributie bij laag gezinsinkomen

De gemeente Ede wil sporten voor de jeugd tot en met 18 jaar bevorderen en biedt de mogelijkheid om de contributie voor onze voetbalvereniging via de Sport- en Cultuurpas te betalen.

Om in aanmerking te komen voor deze zogenaamde “Tegemoetkoming Sport- en Cultuurpas” mag het gezinsinkomen niet meer bedragen dan 120% van het sociaal minimum en mag het gezin een beperkt vermogen hebben.

Op onderstaande website staat meer informatie over deze tegemoetkoming: http://www.ede.nl/